Our warmest thoughts and
Best wishes for a
prosperous and happy Christmas
but above all a healthy New Year

Onze warmste gedachten en
beste wensen voor een
voorspoedige Kerst en gelukkig
maar vooral gezond Nieuw jaarTom en Raymond Goes