To our Family, Friends and Relatives:

May Christmas bring love and joy to your heart and Soul.

May the New Year bring you Health and Rest for body and mind.

 

Let us take a moment to remeber those who are no longer with us,

But Find Strenght and Happiness in those around us

 

Best Wishes for the next year,

Tom & Raymond

 


 

Aan onze Familie, Vrienden en Bekenden:

Moge Kerstmis jullie liefde en vreugde schenken aan hart en ziel.

Moge het nieuwe jaar jullie gezondheid en rust schenken voor lichaam en geest.

 

Laat ons even stilstaan bij hen die niet meer bij ons zijn,

Maar kracht en geluk vinden bij hen die bij ons zijn

 

De beste wensen voor het komende jaar.

Tom & Raymond